top of page

REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE LA SPECTACOLELE ŞI EVENIMENTELE

TEATRULUI "Tudor Vianu" GIURGIU

 

Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu  supune atenţiei dumneavoastră următoarele reguli de bază, obligatorii pentru toate persoanele care participă la spectacolele şi evenimentele teatrului.

 

Prin participarea la spectacolele şi evenimentele Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu, spectatorii se obligă să respecte prezentul regulament, pe tot parcursul prezenţei în spaţiile teatrului. În caz de nerespectare a acestor reguli, teatrul îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor sau excluderea acestora de la evenimentele desfăşurate în sălile şi spaţiile teatrului, fără a avea obligaţia de a restitui contravaloarea biletului.

 

Accesul publicului la spectacolele Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu se face exclusiv pe baza biletelor. Acestea pot fi achiziţionate de la Casa de Bilete din incinta teatrului, prin plata numerar.

 

REZERVĂRI DE BILETE

Pentru spectacolele Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu se pot face rezervări de bilete atât pe site, cât și la numărul de telefon afișat în categoria Contact.

PERSOANELE care și-au făcut REZERVĂRI au OBLIGAȚIA să se prezinte la Casa de Bilete a teatrului cu cel puțin 15 MINUTE înaintea începerii evenimentului pentru a-și achiziționa biletele rezervate. În cazul neprezentării în acest timp, rezervarea se anulează.

 

BILETE CU REDUCERE

Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu oferă reduceri la bilete pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita locurilor disponibile în categoriile de preţ alocate în acest sens. Biletele cu reducere pot fi achiziţionate exclusiv pe baza documentelor justificative şi numai la Casa de Bilete. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să îşi dovedească calitatea de elev, student sau pensionar. În caz contrar, Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu poate refuza accesul acestuia, fără a rambursa contravaloarea biletului respectiv.

 

Copiii preşcolari cu vârsta de peste 3 ani beneficiază de reduceri în aceleaşi condiţii ca şi elevii, studenţii şi pensionarii.

 

FACILITĂŢI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu pune la dispoziţie locuri pentru copiii cu handicap (în limita restricţiilor de vârstă impuse de eveniment) şi pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat şi însoţitorii lor. Intrarea acestora se face gratuit, pe baza unor bilete onorifice emise la Agenţia Teatrală, în limita locurilor disponibile. Adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete de intrare în aceleaşi condiţii ca elevii, studenţii şi pensionarii, în limita locurilor disponibile.

 

Biletele pentru persoanele cu handicap pot fi achiziţionate exclusiv pe baza documentelor justificative şi numai prin Agenţia Teatrală. La controlul biletelor, spectatorul trebuie să prezinte documentul care îl îndreptăţeşte la această reducere sau gratuitate. În caz contrar, Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu nu va permite accesul acestuia, fără a rambursa eventuala contravaloare a biletului respectiv.

 

RESTRICŢII DE VÂRSTĂ

Anumite producţii ale Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu pot conţine mesaje nerecomandate unui anumit segment de vârstă, caz în care acest avertisment este menţionat pe afişul producţiei respective, pe afişul lunar şi pe website-ul oficial al instituţiei. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza accesul în sala de spectacol pentru categoriile de vârstă care fac obiectul acestui mesaj.

 

Intrarea copiilor sub 3 ani în sălile de spectacol nu este permisă.

 

ACCESUL ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Accesul publicului după ora de începere a spectacolului, aşa cum apare tipărită pe bilet, nu este permis, cu excepţia spectacolelor cu pauză (în cazul acestora, accesul poate fi făcut pe durata pauzei).

 

Neprezentarea la timp la spectacol nu dă dreptul la rambursarea biletului sau la utilizarea sa la o reprezentaţie ulterioară.

 

Pentru confortul spectatorilor, Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu recomandă folosirea garderobei, serviciu care este pus la dispoziţie gratuit.

 

PREZENŢA ÎN SĂLILE DE SPECTACOL

Spectatorii se obligă să respecte regulile de bună purtare, să menţină ordinea publică şi standardele de conduită acceptate, reglementările de securitate şi de siguranţă antiincendiu şi să se conformeze ordinelor şi regulamentelor Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu şi / sau ale organelor de drept.

 

Prin prezenţa la spectacolele şi evenimentele Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu, spectatorul acceptă să fie filmat şi / sau fotografiat în timpul acestora de către persoane autorizate de teatru şi permite utilizarea înregistrărilor foto / video / audio în scopuri promoţionale.

 

ÎN INCINTA TEATRULUI NAŢIONAL SUNT STRICT INTERZISE URMĂTOARELE:

- fotografierea, filmarea sau înregistrarea audio a spectacolelor Teatrului “Tudor Vianu” din Giurgiu, fără un acord prealabil din partea conducerii; reprezentanţii Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu sau agenţii de poliţie au dreptul să excludă din săli persoanele care încalcă aceste reguli;

- folosirea telefoanelor mobile, pe toată durata de desfăşurare a spectacolului / evenimentului, pentru asigurarea confortului celorlalţi spectatori şi desfăşurarea în condiţii optime a respectivului spectacol / eveniment;

- fumatul în interiorul Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu (inclusiv ţigarete medicinale sau electronice);

- accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate;

- accesul animalelor în interiorul Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu;

- accesul în sălile de spectacol cu orice tip de alimente, băuturi colorate sau carbogazoase, băuturi alcoolice;

- accesul în incinta Teatrului “Tudor Vianu” din Giurgiu cu lanterne, laser, obiecte contondente sau ascuţite, substanţe toxice, substanţe psihotrope sau arme; Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu îşi rezervă dreptul de a efectua controale de securitate la intrare, prin personal specializat;

- aruncarea oricărui obiect în scenă sau în sală, săvârşirea acţiunilor care încalcă ordinea şi periclitează desfăşurarea evenimentelor;

- comportamentul agresiv, limbajul vulgar şi abuziv, ameninţările, tonul ridicat faţă de ceilalţi spectatori sau reprezentanţi ai teatrului;

- efectuarea actelor de comerţ de orice tip sau distribuirea de materiale cu conţinut informaţional şi / sau publicitar, fără acordul scris al conducerii.

 

Reprezentanţii Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu îşi rezervă dreptul de a interveni, în oricare din aceste situaţii, în scopul respectării celor de mai sus.

 

MODIFICAREA PROGRAMULUI DE SPECTACOLE

În caz de îmbolnăvire a unui actor, caz fortuit sau în caz de forţă majoră, Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu îşi rezervă dreptul de a face modificări în programul de spectacole, iar biletele vândute pot fi rambursate sau reînnoite pentru o altă reprezentaţie.

 

Programul de spectacole al Teatrului "Tudor Vianu" Giurgiu poate face obiectul unor modificări, iar varianta actualizată a programului este disponibilă pe www.teatrultudorvianu.ro.

 

Amintim publicului că Teatrul "Tudor Vianu" Giurgiu este singurul producător, titular al drepturilor de autor şi drepturilor conexe din spectacole şi ale spectacolelor prezentate de către acesta, prin urmare îşi rezervă dreptul de a-şi apăra interesele prin toate mijloacele prevăzute de lege.

bottom of page