top of page

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

DECLARAȚIE AVERE ȘI INTERESE ANA SIVU-DAPONTE - IUNIE 2023

DECLARAȚIE AVERE ȘI INTERESE -DANIELA DRĂGAN - IUNIE 2023

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE DRĂGAN DANIELA ANUAL PÂNĂ LA 15 IUNIE

DECLARAȚIE DE AVERE ȘI INTERESE DRAGNE OANA-MARIA ANUAL PÂNĂ LA 15 IUNIE

DECLARATII DE INTERESE SI AVERE OANA-MARIA DRAGNE 2022

DECLARATII DE AVERE ȘI DE INTERESE FLORIN ANTONIU 2021

DECLARATII DE AVERE ȘI INTERESE DRAGAN DANIELA - 2021

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE COSMIN CREȚU - 2019

DECLARATII DE AVERE ȘI DE INTERESE DRAGAN DANIELA - 2019

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE JOANTA ELISABETA - 2019

DECLARAȚIE AVERE ȘI INTERESE COSMIN CREȚU - 2018

DECLARATII DE AVERE ȘI INTERESE DRAGAN DANIELA - 2018

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE JOANTĂ ELISABETA - 2018

ALTE DOCUMENTE

Venituri salariale 31 martie 2024

Listă preturi bilete 2024

Lista funcțiilor din statul de baza

ROF 2023

Organigrama 2023

Rezultat final - Maestru lumini

Rezultat final - Maestru sunet

Rezultat final - Croitor Confecționer

Rezultat final - Consilier juridic

Rezultat final - Administrator

Rezultat final - Referent

Rezultat final - Îngrijitor

Rezultat probă interviu - Croitor confecționer

Rezultat probă interviu -Maestru Sunet

Rezultat probă interviu - Consilier Juridic

Rezultat probă interviu - Administrator

Rezultat probă interviu - Referent

Rezultat probă interviu - Îngrijitor

Rezultat probă practică croitor confecționer

Rezultat probă practică maestru lumini

Rezultat probă practică maestru sunet

Rezultat probă practică îngrijitor

Rezultat probă scrisă referent

Rezultat probă scrisă consilier juridic

Rezultat probă scrisă administrator

Rezultat selecție dosare - Consilier Juridic

Rezultat selecție dosare - Administrator

Rezultat selecție dosare - Referent

Rezultat selecție dosare - Maestru Lumini

Rezultat selecție dosare - Maestru sunet

Rezultat selecție dosare - Confecționer croitor

Rezultat selecție dosare - Îngrijitor

Anunț - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Rezultat final concurs management

rezultat concurs management - etapa a doua

Rezultat concurs management - etapa 1

Rezultat concurs proiecte - selecție dosare

Anunț public concurs proiecte Teatru Tudor Vianu 2023

Regulament Concurs

Model Cerere de înscriere la concurs de management

Anexă- model prima pagină proiect de management

Model Declarație pe proprie răspundere - pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

Model Declaratie pe proprie raspundere - politie politică

Model Declarație pe propria răspundere - renunțare la post de conducere

Caiet de obiective

Anexa nr. 1 la caiet de obiective - organigrama si ROF

Anexa nr. 2 la caiet de obiective - stat de funcții

Anexa nr. 3 la caiet de obiective - bugete 2020-2022

CRITERII DE EVALUARE ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL DOMENIULUI DE ACTIVITATE, OBIECT.INDIVID.ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

RAPORT BUGET 2022

CAIET DE OBIECTIVE - IULIE 2021

ANEXA NR.1 - CAIET OBIECTIVE - ORGANIGRAMA - ROF -2021

ANUNȚ CONCURS POSTURI VACANTE - SEPTEMBRIE 2021

Rezultat examen posturi vacante - septembrie 2021

REZULTATE CONCURS PROIECTE DE MANAGEMENT -SEPTEMBRIE 2021

MODEL-Cerere-de-inscriere-la-concurs-de-management

bottom of page